mzy whatsapp

Hacamat (Kupa Tedavisi) Nedir? Faydaları? Nasıl Yapılır? Günleri? Fiyatları? İstanbul

Uzm. Dr. Muhsine Zeynep Yavuz
Tamamlayıcı Tıp ve Medikal Estetik Kliniği - İstanbul

"Günümüzde bir çok sporcunun kas ve eklem ağrıları için kullandığı Hacamat (Kupa) Tedavisinin, aynı zamanda güçlü bir detoks yöntemi olduğunu biliyor musunuz?"

Hacamat (Kupa tedavisi) nedir? İstanbul

Arapça'da "Hacamat" olarak telaffuz edilen ve İngilizce'de cupping therapy olarak bilinen bu uygulama basitçe emme, çekme ve vakumlama anlamına gelmektedir. Arapçada çocuğun anne memesinden süt çekmek için yaptığı emme faaliyetinin 'Haceme' fiili ile ifade edilmesi 'Vakumlama' kelimesinin anlamını desteklemektedir.

Hacamat yapma işine 'İhticam', bunu meslek haline getiren kişiye 'Haccam' ve deriyi çizmek için kullanılan kesici alete de Arapça'da 'mihcem' denilmektedir.

Hacamat (Kupa tedavisi)  uygulamaları binlerce yıldan beri dünyanın birçok yerinde tedavi amacıyla deriye yapılan kesiler sonrası bu bölgenin vakumlanması ve kan çıkarılması yöntemidir. Son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine olan ilginin artmasıyla da diğer tamamlayıcı tedavi yöntemleri gibi hacamat (kupa) tedavisinin de kullanımı ve tedavi seçeneği olarak tekrar benimsenmesi artmıştır. Peygamber efendimizin (SAV) birçok hadisi şerifinde de önermesi nedeni ile İslam toplumunda yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak uygulanmaktadır. Ancak önceleri bu konu hakkında pek bilgi sahibi olmayan ve ehil de sayılamayacak, hacamatı sadece kan akıtmak olarak gören kişiler tarafından yapılmaktaydı. Günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanındıktan sonra doktorlar tarafından uygulanmaya başlanmış ve daha bilimsel ve hastalık odaklı olarak tedavilere eklenmiştir.

Hacamat (Kupa Tedavisi), İstanbul’da bulunan tamamlayıcı tıp ve medikal estetik kliniğimizde uzman doktorumuz Muhsine Zeynep YAVUZ tarafından verilmektedir. Sağlıklı yaşam ve çeşitli hastalıkların tedavisinde etkin olarak kullanılan hacamat tedavisini İstanbul’da almak istiyorsanız kliniğimiz ile iletişim kurarak hemen randevu oluşturabilirsiniz.

Hacamatın tarihçesi nedir?

Kupa terapisi ile ilgili tarihsel bilgiler incelendiğinde önemini daha iyi anlıyoruz. Hacamatın tıp biliminde saygınlığı olan İbn-i Sina (batı ülkelerindeki adıyla Avicenna), Hipokrat, Galen ve Celsus gibi dehalar tarafından uygulanmış olması ve farklı medeniyetler tarafından -sayıları az da olsa- önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılması, bazı kişilerin "hacamat bilim dışıdır" gibi söylemlerinin ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir.

Hz. Peygamber'e beş vakit namazın emredildiği İsra gecesinde (gece yürüyüşü anlamına gelir) hacamat uygulaması şiddetle tavsiye edilmiş olsa da hacamatın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Hacamat ve kan aldırma uygulamalarının ilk kez nerede ve ne zaman yapıldığını farklı uygarlıkların kaynaklarından öğreniyoruz. Hacamatın Mısır, Çin, Hint, Yunan, Roma ve Arap uygarlıklarında kendine yer bulduğu anlaşılmaktadır. Hacamatın ilk kez uygulandığını gösteren yazılı kaynak bir Mısır papirüsüdür. Bu papirüs, M.Ö. 1500 yılında yazılan ve M.S. 1875 yılında Alman bilim adamı George Ebers tarafından yayınlanan Ebers Papirüsü'dür.

Hacamatı uzun süre kullanan uygarlıklardan biri de Kızılderililerdir. Hint toplumunun tıbbi uygulamaları hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklar 'yaşam bilimi' anlamına gelen ayur-vedik metinlerdir.

Ad Glauconem de Medendi Medhodo (Glaucon'a Bir Tıp Yöntemi) ve Ars Parva (Ars Medica) adlı eserlerden anladığımız üzere Galen de Hipokrat'ın fikirlerini takip etmiş ve hastalıklardan kurtulmak için kan alma yöntemini uygulamıştır.

Hacamat cahiliye döneminde de uygulanıyordu.

Hacamat o kadar yaygın kabul gören bir uygulamadır ki farklı medeniyetler arasında geçişler yaşanmıştır. Tıbbi bilgiler Antik Yunan toplumundan Romalılara aktarıldığı gibi Pers toplumuna da aktarılmıştır. Persler ise bu bilgilerin Arap toplumuna ulaşmasında aracılık etmiştir.

Cahiliye devrinde bilinen hacamat uygulaması Peygamberimiz döneminde de devam ettirilmiştir. Hadis kaynakları, hadis kitaplarının şerhleri, biyografi ve tarih kitapları (özellikle İbn Sa'd'ın et-Tabakâtu'l-Kübra adlı kitabındaki "Resûlullah'ın Hacamatla İlgili Hatıraları" bölümü) Asr-ı Saadet'teki hacamat kültürünün mahiyetini belirlemede oldukça bilgilendiricidir.

İslam dünyasında birçok hekim hacamat tedavisini bir tedavi yöntemi olarak uygulamıştır. Bu uygulamanın örneklerini Razi, İbn Sina ve Zahravi'de görmek mümkündür. İbn-i Sina dolunay ile hacamat arasındaki ilişkiyi dile getirmiş ve bu şifa vesilesi hakkında önemli bilgiler aktarmıştır. Osmanlı çağında da hacamat kendine yer bulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği' ile hacamat yapabilecek kişiler, yöntemde kullanılacak malzemeler ve hacamat yapılacak yerin özelliklerine ilişkin konular ele alınmıştır.

Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika, Norveç, İngiltere, Fransa, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerde açılan hacamat merkezleri büyük ilgi görüyor. Birçok İslam ülkesinde de bu terapi için açılmış özel klinikler ve merkezler bulunmaktadır.

Hacamat (kupa tedavisi) nasıl yapılır?

Hacamat noktaları, hastalığa göre belirlenir ve bu uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Hacamat tedavisinin yapılışı şu şekilde tarif edilebilir:

 • Steril klinik ortamınınve kullanılacak malzemelerin hazırlanması.
 • Hacamat tedavisi öncesinde hafif müzikeşliğinde sıcak bir şeyler içmesi hastamızın rahatlamasını sağlayacaktır.
 • Hastamız hacamat tedavisi için uygulama alanına alınır.
 • Bu sırada hastamızın tedaviye odaklanması ve kendisini rahat hissetmesi önemlidir.
 • Hacamat bölgesine küçük birlenf masajı tedaviden beklenen faydayı artırabilir.
 • Hacamat yapılacak alanlar belirlenir.
 • Hacamat baş bölgesindeyapılacaksa tedavi edilecek alanlar tıraş edilir.
 • Uygulama bölgesi antiseptikleri ile temizlenir.
 • Hacamatkupaları ile ön vakumlama yapılır.
 • Antiseptikkullanılarak temizlenmiş ve vakumlanmış alanda çizikler oluşur.
 • Çizik üzerine hacamat kupalarıyerleştirilir ve ikinci bir vakum yapılır.

Hacamat kupası nerelere uygulanmaz?

Hacamat kupalarının konulamayacağı yerler de vardır. Uygulamalar sırasında cilt üzerinde bazı yerlere hacamat kupası konulmamaktadır. Özellikle vakumlamanın etkisi ile mevcut hastalığın vücuda yayılması, ciltte hasarın artması, hastalığın iyileşmemesi, ağrıların artması, kalıcı kusurlar ve felçler oluşabileceğinden aşağıda sıraladığımız yerlere kupa konulmamasını tavsiye ediyoruz. Hacamat yapılmayan yerler:

 • Nabzın alındığı/hissedildiği ana arterler üzerine.
 • Ödem, güneş yanığı, sıyrıklar, kesik veya açık yara gibi cilt bozuklukları olan bölgelerde.
 • Dirsek arkası veya çok az kas bulunan eklemlerde.
 • Derin ven trombozu gibi pıhtılarda.
 • Kırık kemiklerde.
 • Kanser tümörlerinde, miyomlarda, kistlerde veya diğer nodüllerde.
 • Meme uçlarında veya vücudun herhangi bir açıklığında (gözler, ağız, anüs gibi).
 • Varis üzerine.
 • Fıtık bölgesine.
 • Cildin hastalıklı bölgesinde (sedef hastalığı, egzama, vitiligo gibi).
 • Yetişkinlerde enseye. (Yetişkinlerde unutkanlık ve kalıcı görme kusurlarına neden olabilir.)
 • Bebeklerde bıngıldak üzerine. (Bebeklerde artan basınç ile beyinde kalıcı hasar oluşabilir.)

Hacamat uygulayıcısının deneyimli olması neden önemli?

Hacamat basit gibi görünse de aslında çok hassas bir sanat ve küçük bir ameliyattır. Diyabetik hastaya uygulanan hacamat ile diyabet ve yüksek tansiyon hastalarına uygulanan hacamat arasında fark vardır.

Hacamat tedavisi yapacak kişinin teknik olarak yetkin olması gerekir. Hangi bölgelere, kaç tane ve ne büyüklükte kupa ile ve ne sıklıkta tedavi yapılacağını belirlemek ayrı bir sanattır.

İşin ehline verilmesi gerekliliğinin yanında hacamat yapanların beceri kazanmış kişiler olması gerektiğini hadisten anlıyoruz. Hacamat gibi önemli bir şifa aracının ehil olmayan kişilerin eline bırakıldığına şahit olmak bizleri üzmektedir. Hacamatla ilgili hadisler, asr-ı saadette yapılan uygulamalar, hacamatın tıbbi yönü, insanın anatomik yapısı, temel fizyolojik, farmakolojik ve patolojik mekanizmalar, hijyen kuralları, hacamatın riskli olabileceği hastalıklar, hacamat öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, insan psikolojisi, hastayla ilgilenme. Terapistlerin bu görüşmeler ve anamnez hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

Hacamat hangi günlerde yapılmalıdır?

Cilde yaklaşan kan kılcal damarlarda durgunlaşır ve vücut yapısı ile bütünleşmeyen ve dışarı atılması gereken kirli kısmı deri altına taşır. Dolunay günlerinden sonra yani kameri ayların 17, 19 ve 21. günlerinde hacamat ile kirli kan vücudu terk edecektir. Bu olay dolunay günlerinde gelgit nedeniyle deniz pisliklerinin sahillere taşınmasına benzer. Hacamat hem önleyici hem de tedavi edici amaçla yapılır. Hastalık durumlarında hacamatın gün ve saat fark etmeksizin her zaman uygulanabileceğini biliyoruz. Çünkü rivayetlerden anlıyoruz ki Peygamberimiz de ihtiyaç duyduğunda gün gözetmeksizin hacamat yaptırmıştır. Veda Haccı'nda Peygamberimizin deve üzerinde ve ihramlı olmasına rağmen terapistten kendisine hacamat yapmasını istemesi, hacamatın ihtiyaca göre zaman ve mekândan bağımsız olarak yapılabileceğini göstermektedir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Ebu Musa el-Eş'ari ihtiyaçtan dolayı gece hacamat yaptırmıştır. Ancak sırf bir sünneti yerine getirmek veya hastalıklara karşı önlem almak için hacamat yaptırmak isteyenlerin hadislerde geçen ay günlerini dikkate almaları hem sünnete uyma hem de fayda elde etme açısından daha uygun olacaktır.

Genel bir kural olarak şunu söyleyebiliriz ki acil durumlarda hastalıkları tedavi etmek için hacamat her zaman kullanılabilir ki Asr-ı Saadet'te bunun örnekleri vardır.

Koruyucu amaçlı olarak hacamat tedavisini kameri ayların 17, 19 ve 21'inde yaptırmak daha doğru olacaktır.

Herkese hacamat yapılabilir mi?

Hastalığı hacamata engel olmayan herkes hacamat yaptırabilir.

Ancak bazı hastalıklarda önlem alınması, hacamatın tahlillere göre yapılması, modern tıbbın yardımcı uygulamalarına başvurulması, oruç tutulması ve hacamatın ehil terapistler tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Hacamatın vücuttan kan kaybının olduğu bir tedavi yöntemi olması nedeniyle hijyenik koşullarda yapılması ayrıca önem arzetmektedir. Hacamat yaptıracak olanların aşağıda belirtilen durumlarda dikkatli olması gerekir.

 • İleri derecede anemi sorunu olanlar
 • Hemofili hastaları
 • Antikoagülan ilaç kullananlar
 • İlerlemiş kanser vakaları
 • Kanında düşük trombosit sayısı olanlar
 • Diyaliz hastaları
 • Organ nakli yapılan hastalar
 • Düşük tansiyon hastaları
 • Hamilelik

Bu durumlar hacamat için risklidir demek yanlış olabilir. Bu hastalıklara eklemeler uzman hekimler tarafından yapılabilir. Söz konusu hastalıklar için 'hacamat yapılamaz' demek doğru olmayabilir. Bahsi geçen hastalıkların seviyesi muayene ve tetkiklerle belirlenmelidir. Hastalıklar ve hacamat konusunda uzman doktorlarla yapılacak istişareler sonucunda hacamat için yol haritasının belirlenmesi uygun olacaktır. Bu hastalıkların yanı sıra yanık, egzama, varis, yara, ben ve platinli bölgelere hacamat uygulanmaması gerektiğini unutmamalıyız.

Hacamat (Kupa tedavisi) uygulama şekilleri nelerdir?

Hacamat (Kupa tedavisi) uygulama şekilleri

 • Kuru kupa 
 • Yaş kupa (hacamat );

Olarak ikiye ayrılır.

 • Kuru kupa: daha çok Çin tıbbında kullanılır. Hastalıklı bölgede negatif basınç uygulanarak, bölgenin uyarılması ve kan akımının artması temeline dayanmaktadır. Herhangi bir kesi, kanama söz konusu değildir. Klasik hacamata göre etkileri daha sınırlıdır.
 • Yaş kupa (hacamat): cilde hem vakum uygulanır, hem de vakum uygulanan bölgeye kesikler atılır. Bu sayede kesiklerin atıldığı bölgeden hastalık yapıcı faktörler ve toksinler uzaklaştırılmış olur. Aynı zamanda kesilerin ve vakumun etkisi ile hem lokal olarak iyileştirici faktörler artar, hem de sıkıntılı bölgedeki kan akımı artar.

Hacamat (Kupa tedavsi) hangi hastalık ve durumlarda uygulanır?

 • Hiçbir hastalık etkeni olmadan sadece bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için,
 • Kronik ağrılarda
 • Fibromiyaljide
 • Eklem ağrılarında
 • Kas ağrılarında
 • Migren gibi birçok başağrısı tipinde
 • Uyku bozukluklarında
 • Kabızlık, bulantı, kusma gibi birçok sindirim sistemi probleminde

Tedavi amacıyla hacamat kullanılabilir.

Güncel hacamat fiyatları İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı resmi hastanelerin ve kliniklerinin internet sitelerinde hacamat (kupa) uygulamaları fiyatlarıyla alakalı rakam belirtmeleri yasaktır ve bu kurala uymayan resmi kurum ve kuruluşlara cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Ayrıca Uzman Doktor Muhsine Zeynep Yavuz’un hacamat (kupa) uygulamaları ve fiyatlarıyla alakalı net bilgiler verebilmesi için öncelikle hastayı muayene ederek mevcut sağlık durumunu analiz etmesi ve daha sonra da şikayetlerini ve beklentilerini dinledikten sonra hacamat (kupa) seanslarına karar vermesi gereklidir. Hacamat (Kupa Tedavisi) fiyatları İstanbul’da medikal estetik kliniğin lokasyonu ve seans sayısı gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Hacamat (Kupa Tedavisi) uygun fiyatlara İstanbul’da almak istiyorsanız, medikal estetik kliniğimiz ile iletişim kurarak randevu oluşturabilirsiniz.

Muhsine Zeynep Yavuz Kliniği’ni ☏ +90 (212) 234 43 32 ✆ +90(530)1266449 telefon numaralarını kullanarak arayabilir ya da çevirim içi durumlarında canlı destek hattından “hacamat (kupa) fiyatları ne kadar, hacamat (kupa) tedavisinde kampanyanız var mıdır, hacamat (kupa) tedavisi öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, süreçler nasıl ilerliyor” vb. gibi tüm sorularınızı hasta danışmanlarına ileterek bilgi alabilirsiniz.

Hacamat ile sertleşme tedavisi mümkün mü?

Erektil disfonksiyon (ED) yani sertleşme bozukluğu, dünya çapında milyonlarca erkeği etkileyen yaygın bir cinsel sağlık bozukluğudur. Sağlıklı bir cinsel ilişki için gerekli olan sertleşmenin sağlanamaması ya da cinsel ilişki sırasında bu ereksiyonun kaybedilmesi bu hastalığın en önemli belirtilerinden biridir. Sertleşme bozukluğu tedavisi için modern tıpta bazı tedaviler uygulanmakla birlikte, bu hastalık geleneksel tıp yöntemlerinden biri olan ıslak hacamat - hacamat tedavisi ile de tedavi edilebilmektedir.

Hacamat (kupa tedavisi) terapisinin aşırı soğuk ve kan durgunluğunun neden olduğu sertleşme tedavisinde başarılı olduğu bilinmektedir. Aşırı soğuk belirtileri arasında sertleşme bozukluğu, ağrılı ereksiyon, karında aşırı su tutulması, sık idrara çıkma, bel ağrısı, diz ağrısı, berrak bol idrar, prostat sorunları, düşük sperm hareketliliği ve zayıf morfoloji sayılabilir. En başarılı sonuçları elde etmek için genellikle hacamat tedavisini (ıslak hacamat) bitkisel formüller ve yakı ile birlikte kullanmak gerekir. Hacamat tedavisinin avantajlarını kendiniz keşfetmekle istiyorsanız, sizi kliniğimizde bizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.

SIK SORULAN SORULAR

Hacamat günleri nedir? Neden önemli?

Hacamat (Kupa tedavisi)’ın günümüzde artık bilimsel olarak yapıldığından bahsetmiştik. Şimdi hacamat günleri nedir ve neden önemli buna med-cezir olayı üzerinden kısaca değinelim. Coğrafya bilgilerimizi hatırlayacak olursak med-cezir yani gel-git olayı, Ay’ın kütle çekim gücünün Dünya üzerinde ortaya çıkardığı etkilerdir. Biz bu etkiyi en net haliyle suların çekilmesi şeklinde görürüz.

Ancak Ay’ın kütle çekim etkisi sadece sular ve karalarla sınırlı değildir. Ay’ın çekim gücünün insan vücudu üzerinde de birtakım etkileri bulunmaktadır. Hacamat günleri dediğimiz özel günler bu etkileşime göre belirlenir. Ay’ın çekim gücünü en fazla hissettiğimiz günler de en ideal hacamat günleri olarak bilinir. Vücudumuzdaki toksik maddelerin Ay’ın çekim gücü ile cilt yüzeyine daha yakın bölgelerde toplandığı bilinmektedir. Hacamat tedavisinin daha etkili olması için Ay’ın dolunay evresini tamamladıktan sonraki günlerde yapılması önemlidir.

Peygamber efendimizin (SAV) hadisi şeriflerinde önerdiği hacamat günleri ay takvimine yani Hicri takvime göre hesaplanmaktadır. Hacamat günleri Hicri ayların 17-19 ve 21. günleridir.

Sünnet olan hacamat günleri bu şekilde belirlenmiş olsa da tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat için doktorunuzun belirlediği gün ve seanslara uymanız daha doğru olacaktır.

Hacamattan sonra ağrı veya rahatsızlık hisseder miyim?

Kupa terapisinin zararlı bir yan etkisi olmamasına rağmen, bazı hastalarda mide bulantısı, terleme veya baş dönmesi, kupanın uygulandığı yerde hafif rahatsızlık ve hafif ağrı olabilir. Eğer cildinizde egzama veya buna benzer bir cilt rahatsızlığı varsa hacamat bu tür semptomları şiddetlendirebilir. Bu sebeple hacamat uygulayıcınızı herhangi bir cilt rahatsızlığınız bulunuyorsa mutlaka bilgilendirin.

Kuru Hacamat ve ıslak Hacamat nedir?

Kupa terapisinin başka birçok şekli olmasına rağmen, kuru ve ıslak hacamat en yaygın iki terapidir. Kanı kabın içine çekmek için cildi yırtan ıslak hacamatın aksine, kuru hacamat iz bırakmadan cildi kabın içine çeker.

Hacamat yaptırmanın ciddi bir yan etkisi var mıdır?

Hacamat egzama veya sedef hastalığını şiddetlendirebilir ve yara izi, yanıklar, enfeksiyonlar ve kronik cilt renk değişikliği gibi olumsuz yan etkileri vardır. Kafatası içinde kanama (kafa derisi hacamatını takiben) ve kan kaybından kaynaklanan anemi gibi ciddi yan etkilerin nadir vakaları tanımlanmıştır.

Hacamat tedavisi acıtır mı?

Çoğu insan için, hacamat tedavisi cildinizi ve kaslarınızı kemiklerinizden uzaklaştıran bir vakum gibi hissettiren bir prosedürdür. Bunu tarif etmek gerekirse çok hoş olmayan ve biraz acı veren arasında bir yerde denebilir. Hacamat tedavisini bir çok kişi, aktif bir masaj gibi hissettiren yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir deneyim olarak tanımlamaktadır.